ค้นหาแบบละเอียด

ประเภทหนังสือ
ปี
More/Less

พบผลลัพธ์การค้นหา ทั้งหมด 2153 ผลลัพธ์
NOW AND THEN
A random picture of a thing

NOW AND THEN

วันวานและปัจจุบัน


ปี :

2001 / 2544

สถานที่เก็บ :

Visual Art Center / หอศิลปะร่วมสมัย

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

INFLUENCE OF FAITH by ITTIPHON PHATTARACHON
A random picture of a thing

INFLUENCE OF FAITH by ITTIPHON PHATTARACHON

อิทธิพลแห่งศรัทธา


ปี :

2010 / 2553

สถานที่เก็บ :

Jamjuree Art Gallery / จามจุรี สแคว์ อาร์ต แกลอรี่

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

LOEI PAINITING
A random picture of a thing

LOEI PAINITING

ฮูปแต้มเลย


ปี :

2014 / 2557

สถานที่เก็บ :

Jamjuree Art Gallery / -

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

Figurative imagings
A random picture of a thing

Figurative imagings

-


ปี :

1990 / 2533

สถานที่เก็บ :

- / -

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

Jakapan Vilasineekul
A random picture of a thing

Jakapan Vilasineekul

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล


ปี :

1994 / 2537

สถานที่เก็บ :

The Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts / หอศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

Midlife crisis
A random picture of a thing

Midlife crisis

-


ปี :

2003 / 2546

สถานที่เก็บ :

Numthong Gallery / -

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

Mountain and Sea
A random picture of a thing

Mountain and Sea

ภูเขาและทะเล


ปี :

1997 / 2540

สถานที่เก็บ :

The Art Center,Centers of the Academic Resources,Chulalongkorn University / หอศิลปวิทยานิทรรศน์ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

Elephant in my mind
A random picture of a thing

Elephant in my mind

ช้างในใจฉัน


ปี :

2005 / 2548

สถานที่เก็บ :

Maesa Exhibition Hall / -

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

THE THIRD PAINTING EXHIBITION BY PAINTING SECTION SUPPORT FOUNDATION
A random picture of a thing

THE THIRD PAINTING EXHIBITION BY PAINTING SECTION SUPPORT FOUNDATION

นิทรรศการศิลปะ แผนกเขียนลาย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 3


ปี :

1988 / 2531

สถานที่เก็บ :

Lobby, Dusit Thani Hotel / ล็อบบี้ โรงแรมดุสิตธานี

ประเภทหนังสือ :

Selected Exhibition / นิทรรศการกลุ่ม

ไฟล์หนังสือ :

ANGKOR REVISITED
A random picture of a thing

ANGKOR REVISITED

-


ปี :

2001 / 2544

สถานที่เก็บ :

ASIAN CIVILISATIONS MUSEUM / -

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

Thai Living Art EXhibition
A random picture of a thing

Thai Living Art EXhibition

-


ปี :

2005 / 2548

สถานที่เก็บ :

The Nationnal Gallery,Bangkok / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :

LLTK By Kraisak Chirachaisakul
A random picture of a thing

LLTK By Kraisak Chirachaisakul

-


ปี :

2014 / 2557

สถานที่เก็บ :

NUMTHONG GALLERY / -

ประเภทหนังสือ :

Solo Exhibition / นิทรรศการเดี่ยว

ไฟล์หนังสือ :